Arkeolog i orange jacka

Två utgrävningar av Treby borg på Öland under 2024

Årets utgrävningar inom projektet Kris, konflikt och klimat — samhällsförändring i Skandinavien år 300–700 kommer att utföras i Treby borg och äger rum under två perioder under 2024, tre veckor i maj och fyra veckor i september/oktober.

Treby borg som är en av Ölands mindre kända borgar ligger på Alvaret på södra Öland, mellan de mer namnkunniga borgarna Eketorp och Triberga. Med sina tre sammansatta cirklar avviker Treby från alla andra borgar på Öland.

En tidigare, opublicerad, grävning utfördes i borgen 1966, då man bland annat grävde fram ett hus och gjorde flera spektakulära fynd.

– Projektet har pågått i lite drygt ett år nu och vi har vi gjort en hel del olika prospekteringsundersökningar, bland annat markradar, laserscanning från drönare och markkemiska undersökningar för att bestämma var grävningarna ska ske. Det arbetet fortsätter parallellt med att vi nu börjar gräva i en av borgarna, säger docent Ludvig Papmehl-Dufay, arkeolog och Linnéuniversitetets projektrepresentant.

Syftet med årets undersökningar är att säkra källmaterial som kan hjälpa till att datera aktiviteten i borgen, att avgöra om de olika delarna av borgen använts samtidigt och vilka aktiviteter som har ägt rum i borgen.

Båda utgrävningarna under 2024 genomförs som fältkurser för arkeologistudenter, i maj av Stockholms universitet under ledning av professor Sven Isaksson och i september-oktober av Linnéuniversitet under ledning av docent Ludvig Papmehl-Dufay.

Personal från Museiarkeologi sydost på Kalmar läns museum kommer också vara delaktiga i fältkurserna. Resultaten av utgrävningarna kommer sedan att visas på Kalmar Läns Museum, bland annat i den nya utställningen Borgarnas Ö som öppnar den 8 juni.

– Fältarbetsdelen i projektet innefattar många olika delar, men själva utgrävningarna är viktiga eftersom de ger oss ny kunskap om platser vi tidigare vetat väldigt lite om. Treby borg blir först ut, där har vi goda förhoppningar om att få fram mycket ny information som vi sedan kan arbeta med att sätta in i ett större sammanhang, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Projektet, som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Kalmar läns Museum och leds av professor Kerstin Lidén vid Stockholms universitet.

Tider för guidade visningar av grävningen kommer att presenteras under våren på Kalmar läns museums hemsida samt på projektets hemsida www.ringforts.com.

Mer information

Kontakt
Ludvig Papmehl-Dufay, docent, 072-594 15 88, ludvig.papmehl-dufay@lnu.se
Sandra Lundholm
, arkeolog, 0480-451377, sandra.lundholm@kalmarlansmuseum.se
Kerstin Lidén, professor vid Stockholms universitet, 073-037 81 73, kerstin.liden@arklab.su.se