Gruppbild unga forskare

Tvärvetenskaplig konferens hjälper unga forskare till nya samarbeten

Young Researchers Conference (YRC) samlade ett 30-tal unga forskare, doktorander och postdoktorer från hela universitetet på plats i Kalmar den 14–15 mars. Konferensen är en plattform för kunskapsutveckling, nya forskningsrelationer och personlig tillväxt.

Unga forskare presenterade under konferensen sina forskningsprojekt inom olika områden från Chat GPT-tillämpningar och almsjukan till den cirkulära ekonomin. Årets program uppmuntrade till praktiskt samarbete, där deltagarna arbetade med projekt anpassade till FN:s mål för hållbar utveckling. Deltagarna fick även lyssna till ett plenarsamtal av hållbarhetsforskaren Jakob Lundberg från det globala nätverket Future Earth.

Under konferensdagarna träffades konferensdeltagare från skilda forskningsområden. Det kan ge synergieffekter och upphov till nya gränsöverskridande forskningssamarbeten.

–En viktig del i konferensen är att skapa en arena där unga forskare får möjlighet att träffas och lära känna varandra så att de kan bygga sina nätverk. Eftersom konferensen är återkommande så ser vi redan att runt en tredjedel av deltagarna är återkommande vilket skapar en bas för ett nätverk som universitetet kan utveckla ytterligare med till exempel seminarier, berättar Magnus Bratt, samverkansrådgivare.

En positiv spinn-off effekt från förra årets YRC konferens, är att sex unga forskare kommer att visa upp sin forskning i den skogliga världskonferensen IUFRO, som arrangeras i Stockholm den 23–29 juni.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Förhoppningsvis kan konferensen utvecklas framåt mot att breddas till att tydligare innefatta alla doktorander och unga forskare som är intresserade av hållbar utveckling. Linnéuniversitetet kommer då få möjligheter att skapa en stor tvärvetenskaplig konferens som utgår från kunskapsmiljöernas grundtanke om samarbete över de akademiska ämnesgränserna.

–Potentialen framåt är väldigt stor, och vi har bara börjat glänta på dörren till något som kan bli ett stort och viktigt event i framtiden, säger Caroline Littlefield, konferensarrangör och projektassistent på fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

YRC 2024 arrangerades gemensamt av kunskapsmiljöerna Linné Grön hållbar utveckling och Vatten.