sommarblommor

Universitetsbiblioteket i sommar

Universitetsbiblioteket har öppet hela sommaren men med begränsade öppettider och tjänster.

Öppettider och kontakt

Introduktion till biblioteket

På webbsidan Introduktion till biblioteket hittar du information för dig som är ny student eller vill börja använda bibliotekets tjänster.

Låna, återlämna, reservera och beställa

Det går bra att låna, reservera, beställa och återlämna böcker under hela sommaren. Beställningar från den andra orten kan ta något längre tid. För dig som är distansstudent kan det ta något längre tid att få svar på frågor. 

Fjärrlåneförfrågningar och inköpsförslag kan lämnas hela sommaren. Räkna med att det tar något längre tid än under terminstid att få det efterfrågade materialet.

Kom med din uppgift

Vårens sista Kom med din uppgift är följande: "Sök": 28 maj, "Skriv": 3 juni och "Sök- & skriv" 30 maj. Har du därefter frågor om informationssökning är du välkommen till biblioteket under våra öppettider eller via telefon eller chatt.

Bokad handledning

Sökhjälp och undervisning i informationssökning

  • Bokad sökhjälp är stängd 28 juni – 18 augusti.
  • Bokning av undervisning-formuläret är öppet hela sommaren men med autosvar 28 juni-18 augusti. Besked kring förfrågan kommer senast i slutet av augusti.

Läsa, skriva och tala

  • Texthandledare har stängt för nya förfrågningar 28 juni - 18 augusti.
  • Eventuella återstående handledningstider samt självstudieresurser och höstens föreläsningar finns länkade i vårt Moodlerum

 

Talboksstöd

Talboksstödet är öppet hela sommaren men det kan ta lite längre tid än under terminstid att få svar på frågor.

Stöd till forskare

Stöd till forskare ges under hela sommaren, men det kan ta något längre tid än under terminstid att få svar på frågor.