Grafik med gröna symboler på vit bakgrund.

Uppväxling av avtal kring forskningsfinansiering för hållbara transporter

Som tidigare har presenterats, har Ekonomihögskolan och Carl Bennet AB ett fyraårigt avtal om finansiering av forskning inom hållbara transporter. Finansieringen har därför landat inom ämnet supply chain management (tidigare logistik), där flera medarbetare har forskat länge på ämnesområdet. Kärnan i vår forskning ligger i att miljömässig hållbarhet och fossilfrihet kan nås i samverkan mellan transportköpare och transportföretag.

Ovanstående finansiering har använts som motfinansiering för Helena Forslund i två beviljade forskningsprojekt, tillsammans med Maria Björklund vid Linköpings universitet  och flera företag (bland andra Elanders, Lyreco, Systembolaget, Scania, Bring och DHL):

”Mot fossilfria godstransporter genom samverkansbaserad prestationsstyrning” hos Triple F (Fossile Free Freight) där Trafikverket ligger bakom. Projektet har en total budget på 7 miljoner kronor och ska pågå 2024-01-01-2026-12-31. Här medverkar även Hana Hulthén.

”Samverkansformer och arbetsmetoder för ett fossilfritt, resilient och konkurrenskraftigt transportsystem” hos Energimyndigheten. Projektet har en total budget på drygt 3 miljoner kronor och ska pågå 2024-07-01-2027-06-30.

Avtalet om forskningsfinansieringen från Carl Bennet AB har möjliggjort och växlats upp till större ansökningar, som fått mycket positiv feedback från de externa finansiärerna. Tillsammans bidrar vi till att förbättra hållbarheten i våra transportsystem.

 

Tidigare nyhet: Samarbetsavtal stärker forskningen inom hållbar logistik