Infravis 2024 Call for applications

Utlysning: Få hjälp att analysera och visualisera din forskning med InfraVis

Skulle dina forskningsdata kunna visualiseras på en mer avancerad nivå än vad du för närvarande kan åstadkomma? Ta tillfället i akt att få hjälp med att analysera och göra dina data levande med stöd från experterna på InfraVis – nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data.

InfraVis - The National Research Infrastructure for Data Visualization erbjuder nu djupgående visualiseringsstöd för dina forskningsprojekt år 2024!

Svenska forskare vid universitet och forskningsinstitut kan snart ansöka om visualiseringsstöd för att stärka sina forskningsprojekt. Du kan ansöka om upp till 600 timmar av visualiseringsstöd och få hjälp från InfraVis med bland annat datakurering, visualiserat material för användarstudier, visuella analyser av experimentdata, interaktionstekniker samt videor och figurer för forskningspublikationer.

Varför ska jag ansöka?

  • Tillgång till ett team av över 60 visualiseringsexperter på nio svenska universitet
  • Stöd för komplexa datadrivna projekt
  • Få tillgång till toppmodern hårdvara, laboratorier och ytterligare infrastruktur
  • Förbättra effekten av din forskning genom bättre och mer trovärdiga resultat av dina dataanalyser
  • Använd mer insiktsfulla figurer och/eller videor i dina publikationer

Webbinarier i maj

För att förklara utlysningen och för att förbereda dig bättre för ansökningsprocessen erbjuder vi tre tillfällen av webbinarier den 23:e, 24:e och 31:a maj, kl 13:00-15:00 varje tillfälle, för att tillhandahålla detaljerad information och svara på dina frågor. Du måste registrera dig för ett webbinarium online senast den 22:a maj.

Viktiga tidsfrister

  • Webbinarier: 23:e, 24:e och 31:a maj, 13:00-15:00
  • Förhandspropositionsfrist: 14:e juni
  • Slutlig utlysning: 2:a september - 1:a oktober
  • Tillkännagivande: tidigt november

Mer information om utlysningens omfattning, ansökningskrav och hur du ansöker finns på den officiella utlysningssidan på InfraVis webbplats. Missa inte den här möjligheten att förbättra din forskning med toppmodernt visualiseringsstöd från InfraVis!

Nivåer av stöd från InfraVis

Som en avslutande men viktig anteckning: det finns tre nivåer av stöd i InfraVis: under 10 timmar, under 80 timmar och under 600 timmar. Denna utlysning behandlar den tredje nivån kallad djupgående stöd (en mindre användaravgift gäller).

Ansökan kommer att utvärderas och klassificeras som ett projekt med mellannivåstöd eller som ett projekt med djupgående stöd. För mindre projekt, det vill säga projekt som inte behöver mer än 80 timmar av stöd, kan du alltid ansöka genom att skicka in en biljett via InfraVis officiella webbplats för att få gratis stöd.

Mer information