Två studenter i skogen

Utökat samarbete med skogsnäringen i norra och mellersta Sverige

Hösten 2024 öppnar två nya lärcentra för studenterna på Skogskandidatprogrammet. Dessa ligger i Sävar och Gävle och är en del av att tillgodose kompetensförsörjningen i norra och mellersta Sverige.

– Skogsnäringens betydelse för ett hållbart samhälle har aldrig varit tydligare, och behovet av skoglig kompetens växer i takt med vår strävan mot ökad välfärd och minskat fossilberoende. För att möta dessa utmaningar och utveckla användningen av skogens resurser ser vi detta samarbete som ett sätt att säkra en gedigen skoglig kompetens, säger Mats Nilsson, HR-chef på Holmen Skog.

Genom utbildningens hybridupplägg kan studenterna på Skogskandidatprogrammet utgå från sin hemort och läsa vissa delar på distans medan fysiska träffar och praktiska moment äger rum i Sävar och Gävle med omnejd. För de studenter som bor i södra Sverige äger istället de fysiska träffarna rum i Götaland med utgångspunkt från Växjö. 

– Det nya samarbetet skapar förutsättningar för att fler ska kunna läsa Skogskandidatprogrammet och på så sätt bidrar vi till att säkerställa kompetensförsörjningen i branschen, säger Johan Lindeberg, programansvarig Linnéuniversitetet. 

Under utbildningens gång involveras ledande företag inom skogsnäringen som gästföreläsare och guider vid studiebesök och exkursioner. Detta ger studenterna en relevant utbildning och ökar deras chanser till anställning efter examen.

Bakom satsningen står Linnéuniversitetet och följande företag inom skogsbranschen:

  • Billerud
  • Holmen Skog
  • Mellanskog
  • Norra Skog
  • SCA
  • Stora Enso
  • Sveaskog

Lärcentren drivs i samarbete med Skogforsk. Sedan tidigare samverkar Linnéuniversitetet även kring utbildningar med Södra och IKEA inom ramen för partnerskapet The Bridge.

Skogskandidatprogrammet öppnar för ansökan den 15 mars. Läs mer om utbildningen här: Skogskandidatprogrammet, 180 hp