Emma, Adiam och Alexandra står tillsammans framför ett blommande körsbärsträd

Utställningen ”Våra berättelser” – ett nytt sätt att prata om migration

Emma Eriksson har pluggat integrations- och mångfaldsstudier som fristående kurs. Med sina nya kunskaper i bagaget har hon varit producent för utställningen ”Våra berättelser” som visas på Utvandrarnas hus, Kulturparken Småland i Växjö. Genom utställningen vill Kulturparken Småland vända på perspektiven och hitta nya sätt att prata om migration.

Emma arbetade tidigare som journalist på SVT men tog tjänstledigt för att plugga integrations- och mångfaldsstudier i två terminer. Idag driver hon bolaget Emma E Produktion. Hon beskriver att kurserna hade inverkan på hennes beslut att starta det egna bolaget. 

 – Genom studierna fick jag sakkunskap i frågor som rör bland annat migration, integration och interkulturell kommunikation, vilket gav en ökad medvetenhet och trygghet att jobba med den här typen av frågor.

Med den kunskapen tog hon sig an uppdraget att vara producent för utställningen ”Våra berättelser”. En utställning som, för Kulturparken Småland, är ett nytt sätt att prata om migration.

 – Kulturparken och Utvandrarnas hus har tidigare enbart jobbat med den historiska emigrationen från Sverige och främst till Nordamerika. Det finns en ambition att bredda verksamheten mot att även berör bredare frågor om migration, säger Alexandra Stiernspetz Nylén, avdelningschef kulturmiljö och forskning.

”Våra berättelser ” producerades inom projektet Migrationsberättelser då och nu. Utställning är med, för och om människor idag som har erfarenhet av migration och av att komma ny till Sverige. Alexandra berättar att de har jobbat under en förhållandevis lång tid med några enskilda personer som fått dela med sig av sina berättelser. På frågan varför valet föll på Emma som producent svarar hon.

– Emma hade erfarenhet av journalistiskt arbete, intervjuer och rörlig bild. Hon hade också ett unikt intresse för migrationsfrågor och hade läst vidare på universitetet vad gäller mångfald och integration. Hon hade också en ingång som kändes genuin och var öppen för tankar om delaktighet och samskapande.

I arbetet har ingått att producera fyra filmer och två podd-avsnitt. Emma beskriver att hon har lagt mycket tid på urval för att få med personer från olika bakgrunder, kön och som flyttat till Sverige under olika tidsperioder. Hon har också hållit i workshops och coachat de intervjuade. Allt för att få personerna att känna sig trygga att berätta just sin berättelse.

– Arbetet har byggt på mycket kontakt mellan mig och intervjupersonerna för att skapa förtroende. Målet var att låta personerna berätta sin historia på ett nytt sätt och jag ville komma bort från det som är stereotypt. Det är tuffa saker att prata om och många har inte berättat om det på länge, säger Emma.

En av intervjupersonerna är studenten Adiam Tekle som kom ensam till Sverige från Eritrea 2015. Idag pluggar hon på programmet integration- och mångfaldsstudier och valde att vara med och berätta sin historia. Hon tycker att mötet med andra, som upplevt samma sak var givande.

– Podd-inspelningen och samtalen med hela gruppen var berikande då vi alla delade med oss av vår historia. Alla var i olika åldrar och kom till Sverige under olika tider, så det var roligt för mig att höra dem berätta hur det var att vara flykting på den tiden. Plus att alla var trevliga och de var lätta att prata med. 

Emma är glad över att hon har fått förvalta deras historia och förmedla den vidare.

– Processen har varit viktig och att arbetet skulle vara ett medskapande. Till skillnad från mitt tidigare jobb med nyhetsjournalistik, så har det i det här arbetet funnits utrymme att prata längre och gå djupare in i frågeställningar. De här rösterna behöver lyftas och det är viktigt att samtalen inte enbart ska vara tunga, det ska vara roligt och intressant att lyssna, fortsätter Emma.

Adiam tycker att samarbetet med Emma var positivt och vägledande.

– Vi hade roligt. Vi kände ingen press och det var inga krav på att inte göra fel. Vi fick vara oss själva och då lättade nervositeten, säger Adiam.

I utställningen låter Emma människor bakom tidningsrubriker ta plats och på frågan om vad de tre tror att besökarna på Utvandrarnas hus ska tar med sig efteråt svarar de.

– Jag hoppas att den väcker intresse och nyfikenhet hos besökare och att den ger en vilja att förstå folk med andra bakgrunder, säger Emma.

– Jag hoppas de tycker att det är roligt att lyssna på filmerna i utställningen. Och att de möter flyktingar i sin omgivning med ett gott bemötande och bättre förståelse, säger Adiam.

– Jag hoppas att besökarna känner att det är unika människors unika erfarenheter. Att den breddar föreställningar om migration och de människor som migrerar. Vi ville också förmedla hur breda erfarenheterna är, att det finns både glädje och sorg, allvar och lekfullhet och att varje människa är komplex och bär så mycket mer i sig än att bara ställas fram som migrant, avslutar Alexandra.

Utställningen ”Våra berättelser” visas tills vidare på Kulturparken Småland, Utvandrarnas hus.

På bilden syns Emma Eriksson, Adiam Tekle och Alexandra Stiernspetz Nylén.