östersjön

UV-strålning bryter ner plast i naturen – på gott och ont

Ultraviolett strålning och stigande temperaturer skyndar på nedbrytningen av plastföroreningar i naturen. Samtidigt leder processen till skapandet av potentiellt farliga mikroplaster samt frisläppandet av diverse skadliga tillsatser.

Det visar en ny utvärderingsstudie av bland annat Samuel Hylander, docent vid institutionen för biologi och miljö och medlem i UNEP:s expertpanel för ozonfrågor.

Plastföroreningar återfinns i alla ekosystem, atmosfären och i människor. Den nya studien är en sammanställning av befintlig forskning på området och förväntas användas i FN:s arbete med att ta fram ett nytt fördrag kring begränsandet av plastföroreningar.

 

Mer information:

Jansen, M. A. K et al. (2024). Environmental plastics in the context of UV radiation, climate change, and the Montreal Protocol. Glob Chang Biol, 30(4), e17279. doi:10.1111/gcb.17279

Jansen, M. A. K et al. (2024). Plastics in the environment in the context of UV radiation, climate change and the Montreal Protocol: UNEP Environmental Effects Assessment Panel, Update 2023. Photochem Photobiol Sci, 23(4), 629-650. doi:10.1007/s43630-024-00552-3