Kollage av tre olika bilder

Våg av antisemitism väntar i Sverige – ny rapport ska bidra till faktabaserad debatt

Kritik av Israels krigsföring i Gaza eller uttryck för hat mot judar - var går gränsen för antisemitism i slagorden som bland annat som används vid pro-Palestina demonstrationer i Sverige? Linnéuniversitetets Mellanösternexpert Anders Persson har nyligen släppt en rapport där han analyserar olika uttryck som används av Palestinarörelsen för att beskriva Israel.

Den pågående konflikten mellan Israel och Hamas riskerar att bli en mycket långdragen konflikt. Utöver stor materiell förödelse och höga dödstal har konflikten triggat igång omfattande antisemitistiska krafter.

Anders Persson har varit tillfälligt utlånad till Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, för att skriva rapporten Antisemitism, gråzon eller legitim kritik av israel. Rapporten riktar sig främst till lärare, poliser och andra som på något sätt behöver förhålla sig till den polariserade debatt som kriget orsakat i Sverige och övriga världen.

I den 45 sidor långa rapporten listas ett 30-tal vanliga begrepp och uttryck som syns i debatten och används som slagord vid olika manifestationer. Vissa uttryck är enkla att sortera som antisemitiska eller inte, medan andra hamnar i en gråzon beroende på i vilken kontext uttrycken används.

Rimliga uttryck som slagord

– Ett uttryck som till exempel ”Befria Palestina” är ett fullt rimligt uttryck och därför oproblematiskt i en vanlig kontext. Däremot, om det till exempel skrivs på en judisk elevs skåp i en skola, då blir det antisemitiskt. Inte uttrycket i sig, men anklagelsen mot att en enskild jude på något sätt skulle vara ansvarig för Israels politik, säger Anders Persson.

Ett annat vedertaget begrepp som ofta ses i pro-palestinska demonstrationer är ”From the river to the sea, Palestine will be free”. Ett uttryck som många tolkar som antisemitiskt. Anders Persson menar att det även här beror på vem som säger det och vad personen menar.

– Om betydelsen är att Israel ska utplånas med våldsamma metoder, är det att klassa som ett antisemitiskt slagord. Om uttrycket i stället avser att befriandet av Palestina ska ske på fredlig väg, genom demokrati och opinionsbildning för en enstatslösning där israeler och palestinier har samma rättigheter – då är uttrycket inte att se som antisemitistiskt, menar Anders Persson.

Fler anmälda hatbrott

Brottsförebyggande rådet konstaterar i en egen rapport att antalet anmälda hatbrott med antisemitistiska motiv under sista kvartalet efter Hamas attack den 7 oktober, var närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan.

Att rapporten släpptes veckan innan Eurovisionsfinalen i Malmö den 11 maj, var ingen tillfällighet. Arrangemanget har kritiserats för att Israel tilläts delta i tävlingen och veckan präglades av manifestationer och demonstrationer mot att Israels medverkan.  

Anders Persson var på plats i Malmö under hela veckan för att bevaka debatten och aktiviteterna kopplade till Israels deltagande.

– Vi ville ta fram underlaget inför Eurovision eftersom vi visste att det fanns en risk för antisemitiska yttringar i anslutning till tävlingen. Vi tänkte att det var klokt att ta fram ett faktabaserat och forskningsmässigt underlag för en saklig debatt kring de här demonstrationerna och protesterna.