En grupp studenter

Validering i praktiken 7,5 hp – ny kurs startar hösten 2024

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig mer om validering! På uppdrag av Skolverket kommer Linnéuniversitetet även hösten 2024 att ge kursen ”Validering i praktiken”.

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i det viktiga arbetet med validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Kursen ges som en distanskurs med kursträffar, startdatum är den 12 augusti och slutdatum den 1 december. Inför och mellan kursträffarna genomförs individuellt arbete. Studietakten är 31,5 %.

Deltagande i kursen är kostnadsfritt. Kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur tillkommer.