landsväg med träd allé.

Varför finns en stark och livaktig utveckling i vissa små, småländska samhällen men inte i andra?

Åby är en sådan ort, en ort som har en stark och livaktig utveckling tillsammans med bland andra Påryd och Skruv vilka nu är föremål för forskning inom Centrum för ledarskap i Småland.

Tesen är att ledarskap är nyckeln för engagemanget för den egna orten, både det ideella och det professionella.

– Frågan är hur man leder i ett sammanhang där det ytterst handlar om orten och där de olika föreningarna och företagen mer kan ses som medel? Initialt så verkar det vara viktigt att just se bortom sin egen organisation och inta ett slags "ortsperspektiv". Men vilka är utmaningarna med det och hur kan ledare hantera dessa? Det vill vi förstå bättre, säger Magnus Forslund ledarskapsforskare, som tillsammans med idrottsvetarna Susanne Linnér och Marie Hedberg är engagerade i projektet ”Ledarskap på landsbygd som pågår fram till hösten 2025.

Projektet utgår från erfarenheter från Centrum för ledarskap i Småland och från Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet som visar att goda mötesplatser, nätverkande och gemensamt lärande är av betydelse.

Nyligen var forskarna på plats i Åby, norr om Växjö, och träffade ideellt engagerade bybor i det första av ett antal möten om ledarskapets betydelse och vad som är viktigt för Åbys utveckling som samhälle. Nästa steg är att forma en mindre grupp representanter för föreningsliv, företagande och offentlig verksamhet i samhället och borra djupare i detta.

Parallellt inleds liknande processer med föreningsaktiva ortsbor i Påryd utanför Kalmar och Skruv i Lessebo kommun. Projektet kartlägger ytterligare orter i Kalmar och Kronobergs län för att hitta fler exempel som kan bidra till att förstå vad, i ledarskapet, som är avgörande för en mindre orts utveckling.

Linnéuniversitetets forskare bistår med stöd, kunskap och coachning som en del i sin pågående forskning. Ambitionen är att skapa direkt nytta av universitetets kunskap och tillsammans med verksamma ledare bygga ny kunskap och bidra till ett hållbart och långsiktigt samhälle utanför de större tätorterna. Där det är möjligt kopplas studenter till orterna för olika typer av projektarbeten.

Projektet är initierat av Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen stödjer verklighetsnära forskning som leder till praktisk handling och som främjar en levande landsbygd.