Peter Aronsson, rektor och Katarina Bjelke, generaldirektör Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet på besök hos Linnéuniversitetet

Representanter för Vetenskapsrådet besökte Linnéuniversitetet den 24 maj för att diskutera gemensamma frågor med forskare och universitetsledning. Satsningar på forskning och betydelsen av öppen vetenskap var några av samtalsämnena.

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke med kollegor besökte Linnéuniversitetet i Växjö på fredagen för att diskutera gemensamma strategiska frågor samt att få en inblick i universitetets verksamhet.

Samarbete med ledande forskare

Vetenskapsrådet är Linnéuniversitetets största externa finansiär. Bland de projekt som nyligen tilldelats medel finns Svenska kriminalpolitiska laboratoriet, en forskningsmiljö där forskare inom kriminologi och nationalekonomi samarbetar för att ta reda på vilka politiska beslut som bidrar till att minska brottsligheten.

Vid besöket presenterade forskningsledaren Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi, sina ambitioner med forskningsmiljön som är ett samarbete med bland annat Harvard University och London School of Economics:

– Samverkan med ledande internationella forskare och forskningsgrupper är centralt. Att bygga upp en tvärvetenskaplig forskningsmiljö är speciellt användbart när den vetenskapliga verktygslådan liknar varandra över ämnen. Det är fallet i det Svenska kriminalpolitiska laboratoriet som samlar forskare med en kvantitativ bakgrund, säger Hans Grönqvist, professor på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Öppen vetenskap

Det andra temat för besöket var betydelsen av öppen vetenskap, det vill säga att kunskap ska förmedlas fritt till samhället och att samhället i sin tur ska kunna sätta avtryck i och bidra till forskning. Linnéuniversitetet arbetar med frågan på flera plan, bland annat inom European University Association och inom det europeiska universitetssamarbetet EUniWell.

Tillgängliggörandet av forskningsresultat är en del i öppen vetenskap. Rickard Carlsson, docent vid institutionen för psykologi, berättade om sitt arbete som grundare av open access-tidskriften Meta-Psychology som ges ut vid Linnéuniversitetet.

Dagmar Brunow, professor vid institutionen för konst och humaniora, betonade flera demokratiska aspekter av öppen vetenskap:

– En viktig aspekt är även samverkan, och då inte bara med näringslivet utan också med kultursektorn. Det är viktigt att forskning inte bara når omvärlden i form av spridning av resultat efteråt utan att samverkan skrivs in i forskningsdesign från början, poängterar Dagmar Brunow.