Vintergata och en ruin

Dark Sky Week - Vi släcker ner för att sätta ljus på den biologiska mångfalden

För att uppmärksamma och öka medvetenheten om ljusföroreningar håller vi Linnéuniversitetets fasadbelysning nedsläckt under 2-8 april. Ljusföroreningar är globalt sett ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom de stör ekologin hos många arter, inklusive oss människor.

Linnéuniversitetet är med i det internationella nätverket Sustainable Development Solutions Network. Inom ramen för detta sluter Linnéuniversitetet upp i en gemensam kampanj kring Dark Sky Week som pågår tisdag till söndag veckan efter påsk.

Att släcka ner fasadbelysningen är en symbolisk, men ändå viktig handling. Vi behöver ljuset, men forskningen visar att den artificiella belysning vi använder dagligen har negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemfunktioner, säger Sofia Jönsson Ekström, koordinator för hållbar utveckling vid Linnéuniverstitetet.

Bidra genom att mäta natthimlens ljus
En annan aktivitet under veckan är att var och en själv kan mäta och rapportera in natthimlens ljus via webbsidan https://globeatnight.org/. Där finns stegvisa instruktioner och flera tips för hur man orienterar sig över himlen och stjärnorna.

– Ta med familjen eller kompisarna ut i kvällen och låt ögonen vänja sig vid mörkret, för att sedan lokalisera de olika stjärnbilderna och rapportera in dem via webbsidan.

Det är endast fasadbelysningen som släcks ner under veckan, alla övriga armaturer lyser som vanligt.

Mer information om Dark Sky Week och ljusföroreningar och dess effekt på biologisk mångfald: