deltagarna på träffen med KK-stiftelsen

Viktigt utbyte av idéer när KK-stiftelsen besökte Linnéuniversitetet

Kompetensförsörjning, finansiering av forskare i början av karriären och villkor för små och medelstora företag att delta i projekt. Det var några av de tankar som universitetsledning och forskare lyfte när KK-stiftelsen besökte Linnéuniversitetet för ett samtal om stiftelsens framtida strategi.

– De har en väldigt bra blick för vad vi kan ha för möjligheter som vi inte har utnyttjat och kan jämföra med andra lärosäten. Och så lyssnar de på oss också, var vi befinner oss och hur de skulle kunna stötta. Det är ovanligt att finansiärer har en sådan dialog med lärosätena.

Det säger rektor Peter Aronsson om det besök som representanter för KK-stiftelsen gjorde på Linnéuniversitetet i mitten av februari. Anledningen till visiten var att KK-stiftelsen ska ta fram en strategi för sitt framtida arbete och därför besöker samtliga 22 lärosäten i sin målgrupp för att få idéer och inspel.

Rekrytering till forskningsmiljöer

Joakim Appelquist är chef för strategisk utveckling och externa relationer på KK-stiftelsen. Han lyfter rekryteringsfrågan till forskningsmiljöer som en av de saker som rektor och närvarande dekaner och forskningsledare tryckte mycket på.

– Dels för att stärka forskningen i miljöerna långsiktigt, dels för att kunna erbjuda högkvalitativ, forskningsanknuten utbildning. Där menade man att de instrument vi har som möjliggör rekrytering till lärosätet är bra, men att de behöver bli lite mer flexibla.

Ett annat medskick var finansiering av personer som är i början av sin forskningskarriär. Att man till exempel kan inkludera resurser för en doktorand när man finansierar en person i inledningen av sin karriär.

– Sedan lyfte man behovet av att anpassa vår definition av näringsliv, så att vi säkerställer att små och medelstora företag kan vara med. Sist men inte minst stöd till forskningsinfrastruktur, både drift och utveckling, som ett viktigt verktyg för att kunna bygga relationer med näringslivet, säger Joakim Appelquist.

Många småföretag

Peter Aronsson instämmer i denna bild av samtalet och ger ett konkret exempel.

– När vi jobbar mot besöksnäringen och turismen, till exempel, är det många små ensamföretag. Det är inte alldeles enkelt att få dem att ställa upp på långsiktig kunskapsbildning och satsa egen tid, så man behöver hitta sätt där flera mindre företag kan fungera som samarbetspartner i arbetet.

– Ett annat viktigt medskick är att vi upplever att KK-stiftelsen har fokuserat på den del av näringslivet som inte lutar sig mot offentliga pengar. Med en utveckling i Sverige där allt större delar av den skattefinansierade välfärdssektorn är marknadsorienterade, med skol- och vårdföretag – kan vi inte jobba med att utveckla dessa, då missar vi en stor del av det som bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

– Ett budskap jag uppfattade från KK-stiftelsen har med vår utveckling att göra, att de tycker att vi är ett mer moget universitet nu med en väldigt stor bredd och väldigt många möjligheter. Vi behöver själva bidra med att identifiera våra styrkor och sedan prata med dem om möjlig finansiering.

Trä och turism

Vad gäller intressanta områden nämner Joakim Appelquist två – ett etablerat och ett nytt.

– Den starka miljön runt trä. Jag har tidigare jobbat på Vinnova och sett den även där. Det är ett verkligt starkt område, att bygga vidare på den långa kompetens Linnéuniversitetet har. Det kommer tydligt fram i de projekt ni har haft hos oss genom åren.

– Vi tyckte också det var väldigt spännande med det arbete Susanne Ackum presenterade, med utgångspunkt i ekonomi och med destinationsutveckling turism. Sedan var det mycket intressant att höra dragningarna från de andra miljöerna också.

deltagarna vid träffen

Deltagare på träffen

Från KK-stiftelsen:

  • Eva Schelin, vd
  • Joakim Appelquist, chef för strategisk utveckling och externa relationer
  • Gabriel Granström, projektledare för strategisk utveckling/strategisk projektledare
  • Therése Nordström, biträdande chef för program- och analysenheten

Från Linnéuniversitetet:

  • Peter Aronsson, rektor
  • Jesper Andersson, dekan, och Thomas Bader, prefekt, fakulteten för teknik
  • Ian Nicholls, dekan, och Elin Lindehoff, docent, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
  • Susanne Ackum, dekan, och Andreas Stephan, prodekan, Ekonomihögskolan
  • Annett Wolf, bitr avdelningschef, avdelningen för externa relationer