ett bord med lunchlådor och dricka

Vill du svara på enkät om lunchvanor?

Hur vill du äta din lunch? Just nu undersöker ett forskningsprojekt med forskare vid Linnéuniversitetet hur studenter och anställda vid några olika universitet i Europa föredrar att äta sin lunch.

Vi är tacksamma om du vill svara på vår enkät. Du svarar via länken här: https://survey.lnu.se/Survey/42654

Genom att svara på enkäten hjälper du forskarna att bättre förstå för vad som styr studenters val av lunch och hur de kan utforma olika insatser kring livsmedel för att både individ och samhälle ska få hälsomässiga och ekonomiska fördelar.

Tack på förhand!

/Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap, samt Mohammed Hefni och Leonie Dapi Nzefa, docenter i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet