Siffror på tavlan.

Workshopserie hösten 2024: Dynamiska matematikprogram

Hösten 2024 genomförs den andra omgången av Skolverkets workshopserie Dynamiska matematikprogram i undervisningen med fokus på programmet GeoGebra. Den nya omgången har utökats till 6 träffar.

När de nationella proven i matematik blir digitala behöver lärare ha digital kompetens. Linnéuniversitetet har därför fått i uppdrag att under hösten 2024 genomföra två workshopserier, en för högstadiet och en för gymnasiet.

Workshopserierna består av sex träffar och är primärt riktade till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och gymnasieskolan, inklusive motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den är särskilt utformad för lärare som har begränsad eller ingen erfarenhet av att använda programvaran GeoGebra. Parallellt genomför lärarna Skolverkets moduler.

Den totala omfattningen i tid för att följa Skolverkets modul och delta i träffarna beräknas till ca 18–22 timmar för deltagarna.

Anmälan senast den 31 maj och träffarna genomförs hösten 2024.
Linnéuniversitetets kontaktperson är Miguel Perez.