corona

Coronaperspektiv: Vilka samhällen växer fram efter pandemin?

I denna artikel av Umut Özkırımlı och Lars Trägårdh noterar att Coronaviruset inte orsakat en pandemi utan flera, beroende på i vilket land och vilket samhälle de ägt rum. De frågar sig sedan vilka typer av stater som kommer att växa fram efter pandemin, och vilket vägval Sverige står inför:

https://www.theguardian.com/…/sweden-covid-19-policy-trust-…

 

Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies belyser Covid-19-pandemin

Det råder inga tvivel om att Covid-19-pandemin påverkar samhällen och nationer över hela världen på mycket olika sätt, och att världens fattiga kommer att lida mer av denna kris än människor i priviligierade delar av världen. Som ett postkolonialt centrum vill Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies bistå genom att belysa utvecklingen av denna kris. På centrets webbsida ovan kan du hitta forskning och debattartiklar som undersöker hur den pågående krisen drabbar det svenska och det globala samhället på olika sätt.

Vi strävar efter att de artiklar vi refererar till ska vara öppna. Vi kan dock inte garantera att alla artiklar är det, eftersom medieföretagens policyer och enskilda artiklars tillgänglighet kan förändras efter hand.