corona

Coronaperspektiv: We Effect ber svenskar att höja blicken

Den kooperativa biståndsorganisationen We Effect beskriver Covid-19-pandemins möjliga effekt på fattiga grupper i världen och varnar: i vissa länder används krisen för att begränsa demokratin.

https://weeffect.se/nyheter/glom-inte-varldens-fattiga-i-corona-krisen/

 

Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies belyser Covid-19-pandemin

Det råder inga tvivel om att Covid-19-pandemin påverkar samhällen och nationer över hela världen på mycket olika sätt, och att världens fattiga kommer att lida mer av denna kris än människor i priviligierade delar av världen. Som ett postkolonialt centrum vill Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies bistå genom att belysa utvecklingen av denna kris. På centrets webbsida ovan kan du hitta forskning och debattartiklar som undersöker hur den pågående krisen drabbar det svenska och det globala samhället på olika sätt.

Vi strävar efter att de artiklar vi refererar till ska vara öppna. Vi kan dock inte garantera att alla artiklar är det, eftersom medieföretagens policyer och enskilda artiklars tillgänglighet kan förändras efter hand.