högt staket

Coronaperspektiv: En ojämlik pandemi

I en intervju i Svenska Dagbladet talar Oxfordfilosofen Amia Srinivasan om Covid-19-pandemin. Hon menar att den kris som pandemin blottar har pågått länge och att de som kommer att drabbas hårdast också är de som redan nu har det svårast.

Läs mer: https://esvd.svd.se/shared/article/stjarnfilosof-man-ska-inte-vara-slav-under-statens-expertis/XUnFtaOI

New York Times belyser samma problem i en artikel om några av de 70 miljoner människor som lever som flyktingar världen över. Hur isolerar man sig när man bor i ett tält med 20 andra? Hur tvättar man händerna regelbundet när det inte finns rinnande vatten?

https://www.nytimes.com/2020/03/26/world/asia/coronavirus-refugees-camps-bangladesh.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR0t1G2y-0eIcScKkhJxC0ey8hqz5UQ04EjJtyswmrrF3QZAdqzw3lpaWX4

Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies belyser Covid-19-pandemin

Det råder inga tvivel om att Covid-19-pandemin påverkar samhällen och nationer över hela världen på mycket olika sätt, och att världens fattiga kommer att lida mer av denna kris än människor i priviligierade delar av världen. Som ett postkolonialt centrum vill Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies bistå genom att belysa utvecklingen av denna kris. På centrets webbsida ovan kan du hitta forskning och debattartiklar som undersöker hur den pågående krisen drabbar det svenska och det globala samhället på olika sätt.

Vi strävar efter att de artiklar vi refererar till ska vara öppna. Vi kan dock inte garantera att alla artiklar är det, eftersom medieföretagens policyer och enskilda artiklars tillgänglighet kan förändras efter hand.