corona

Coronaperspektiv: Har rika och fattiga i Sverige tillgång till samma vård?

Organisationen Socialistiska läkare skriver på Dagens Samhälle att utsatta grupper är mer sårbara för Covid-19 pandemins effekter. De efterlyser en mobilisering för att dessa grupper inte skall marginaliseras i vården.

https://www.dagenssamhalle.se/…/fattig-och-rik-ska-ha-samma…

Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies belyser Covid-19-pandemin

Det råder inga tvivel om att Covid-19-pandemin påverkar samhällen och nationer över hela världen på mycket olika sätt, och att världens fattiga kommer att lida mer av denna kris än människor i priviligierade delar av världen. Som ett postkolonialt centrum vill Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies bistå genom att belysa utvecklingen av denna kris. På centrets webbsida ovan kan du hitta forskning och debattartiklar som undersöker hur den pågående krisen drabbar det svenska och det globala samhället på olika sätt.

Vi strävar efter att de artiklar vi refererar till ska vara öppna. Vi kan dock inte garantera att alla artiklar är det, eftersom medieföretagens policyer och enskilda artiklars tillgänglighet kan förändras efter hand.