Göran Nikolausson föreläser vid riksdagsseminariet Musik som räddar liv

Det handlar om livet – ett riksdagsseminarium om musikens betydelse för psykisk hälsa

I går, onsdagen den 18 oktober, föreläste Göran Nikolausson från Linnéuniversitetet/Make Music Matter! vid riksdagsseminariet "Musik som räddar liv – en resurs att räkna med" i Nubiska rummet. På plats fanns 30 personer från ledande institutioner, organisationer och föreningar samt över 200 digitala deltagare från hela Sverige när ledamöter från Socialutskottet bjöd in till samtal.

Det finns stora samhällsutmaningar, inte minst den psykiska ohälsan som har blivit ett närmast oöverskådligt problem för både individer och samhället. I början av september presenterade Socialministern, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med 24 andra myndigheter ett förslag som heter Det handlar om livet – nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Seminariet ville genom aktuell forskning och konkreta exempel lyfta musiken som en viktig resurs i detta arbete. Gårdagens seminarium syftade till att försöka att hitta vägar framåt med ledamöter från Socialutskottet samt en rad experter på området.

Medverkade gjorde:
Göran Nikolausson, Linnéuniversitetet & Make Music Matter! 
Klas Bergling, Tim Bergling Foundation
Jonas Engström, Årets Körledare 2022
Ulrika Lind, Sjungande barn & Kungl. Musikaliska Akademien
Eva Bojner Horwitz, Kungl. Musikhögskolan & Karolinska Institutet
Dženan Čišija (S), Socialutskottet
Dan Hovskär (KD)  
Moderator var Johanna Adami, läkare och rektor vid Sophiahemmet Högskola och ordförande i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Medverkande vid riksdagsseminariet Musik som räddar liv

Många människor har erfarenhet av musikens betydelse för att skapa mening i tillvaron, ett sätt att finna lugn och ett språk för att uttrycka och kommunicera sina tankar, känslor och idéer. Samtidigt är det betydligt färre som har upptäckt musiken som en resurs för att stärka den kognitiva förmågan, att tränas i samspel och i eget skapande, men också bidra till delaktighet och tillit i arbete inom t.ex. kommun, vård, skola och omsorg. Förhoppningsvis bereder seminariet den 18 oktober fortsatt väg framåt.