Uppgradera din Adobe licens

Befintliga installationer med licenser inköpta på äldre avtal kommer att gå ut i november -2019 vilket innebär att licensen upphör att gälla.

Om du ännu inte har uppgraderat din befintliga licens, så måste du göra detta via Adobes Kontrollpanel som installeras från Software Center (Windows) eller Self Service (Mac).
Guide för uppgradering till Adobe CC 2019 (Windows)
Guide för uppgradering till Adobe CC 2019 (Mac)

Kan du inte uppgradera din licens? Kontakta it-support@lnu.se

Behöver du beställa licens? Beställ licens på Selfservice