Problem med anslutning av externa USB-enheter på datorer med Mac OS

Vissa användare upplever just nu problem med anslutning av extern USB-enhet på deras Mac där anslutning av USB-enheten blockeras. En dialogruta visas med följande information;

Device Control, Apex One (Mac) Security Agent has detected a new device of type ”USB storage devices” on your computer. The device access permission is Block.

Felsökning pågår. Som temporär lösning prova att koppla ur och koppla in USB-enheten då detta visat sig fungera för några användare.