Problem med anslutning av externa USB-enheter på datorer med Mac OS

Vissa användare upplever just nu problem med anslutning av extern USB-enhet på deras Mac där anslutning av USB-enheten blockeras. En dialogruta visas med följande information;

Device Control, Apex One (Mac) Security Agent has detected a new device of type ”USB storage devices” on your computer. The device access permission is Block.

Som temporär lösning gå till "Self Service" och markera "Apex One Security" och tryck på "Install" så installeras en uppdaterad version av Apex.