[Åtgärdad] Driftstörning på Box

För tillfället är det en driftstörning på Box. 

Följ uppdateringarna kring driftströrningen på Box statussida:

https://status.box.com/