För Kalmar: Test av Brandlarm 24 & 25 mars kl 06:00-08:00

Nu på torsdag den 24:e mars och fredag den 25:e mars så kommer Intea att testa brandlarmet i Hus Culmen, Vita och Stella

Det kommer att ljuda till och från mellan 06:00 och 08:00.

Både sirener och talande larm kommer att testas.