Problem med CAD-program och beräkningsprogram

Vi har åtgärdat felet.

Tidigare meddelande:

För tillfället har vi en driftstörning på de licenservrar som hanterar våra CAD och beräkningsprogram. Vilket innebär att det är problem att använda MATLAB, ABAQUS eller CAD-program som SolidWorks, Revit eller AutoCAD just nu. 

Arbete pågår för att lösa problemet.