[Åtgärdad] Driftstörning på e-posttjänsten för Anställda

För närvarande har vi en driftstörning på e-posttjänsten. Felsökning pågår och förväntas vara avhjälpt inom kort.