LÖST! Problem med viss utgående e-post

UPPDATERING:

MICROSOFT HAR LÖST FELET. ALLT SKA FUNGERA NORMALT.

Felet ligger hos Microsoft och är världsomspännande. Felet drabbar de som använder Exchange Online, vilket många kommuner, landsting och organisationer gör.

Microsoft felsöker för fullt.

 

Vi har för närvarande problem med viss utgående e-post. När man mailat en extern mailadress kan man få meddelande att leveransen är fördröjd.


Felsökning pågår.