Driftstörning med e-post i dag Måndag 5/2

Under dagen har det varit problem med inlogg till Outlook (Klienten). 

Mailen har dock fungerat om man har loggat in via webmail.lnu.se

Problemet ska nu vara löst. Omstart av Outlook krävs.