Planerad driftstörning på Easit den 12 mars kl 19-21

Ett planerat underhåll av servermiljön för Easit Go och Easit Självservice, https://lnu.easit.net/selfservice/ kommer att göras på torsdag den 12 mars kl. 19:00-21:00.

Easit Go och Easit självservice kommer inte att vara tillgängligt under tiden som underhållsarbetet av serven pågår.