Planerad driftstörning på Easit den 11 februari kl 12:00-12:10

En planerat underhåll av servermiljön för Easit Go och Easit Självservice, https://lnu.easit.net/selfservice/ kommer att göras på torsdag den 11 februari kl.12:00-12:10.

Easit Go och Easit självservice kommer inte att vara tillgängligt under tiden som underhållsarbetet pågår.