Systemunderhåll på universitetets ärendehanteringssystem Easit 28/2 kl. 18:00 - 1/3 kl. 08:00

Måndagen den 28 februari kl 18.00 till och med tisdagen den 1/3 kl. 08:00 kommer Easit och Easit Självservice vara otillgängligt på grund av underhåll. Detta innebär att handläggare kommer inte att kunna logga in i systemet, och användare kan inte logga in på Easit Självservice för att se eller skapa ärenden under denna tiden.

Det går bra att maila ärenden som inte är akuta. När Easit är tillgängligt igen så kommer mailen att läsas in och ärenden kommer att skapas upp som vi hanterar så fort uppgraderingen är genomförd.