[Åtgärdad] Planerat underhåll av Lnu:s ärendehanteringssystem Easit sker söndagen 13/11 kl. 12:00 - 14:00

Söndagen den 13/11 mellan klockan 12:00 - 14:00 kommer Easit att vara otillgängligt på grund av planerat underhåll på systemet.

Det innebär att handläggare inte kommer att kunna logga in systemet och användare kan inte logga i Easit Självservice för att se eller skapa ärenden under denna tiden. Det går bra att maila ärenden som inte är akuta. När Easit är uppe igen kommer mailen att läsas in och bli ärenden som vi hanterar efter underhållet.