Åtgärdad] Systemunderhåll på universitetets ärendehanteringssystem Easit 1/2 kl. 08:00 - 10:00

Onsdagen den 1/2 kl 08.00 - 10:00 kommer Easit och Easit Självservice vara otillgängligt på grund av underhåll. Under tiden underhållet sker innebär det att handläggare inte kommer att kunna logga in i systemet, samt att användare inte kan logga in på Easit Självservice för att se eller skapa ärenden.

Det går bra att maila ärenden som inte är akuta. När Easit är tillgängligt igen så kommer mailen att läsas in och ärenden kommer att skapas upp. Vi hanterar sedan dessa ärenden så fort uppgraderingen är genomförd.