Planerat underhåll på eduSign onsdagen den 1/2

På onsdag den 1/2 kommer SUNET (Swedish University Network) att genomföra underhåll av eduSign. Systemet kommer att vara otillgängligt i perioder under dagen mellan 07:00 - 16:00.