Planerat underhållsarbete på universitets IT-infrastruktur onsdag 9/11 mellan 17-18

Kan innebära kortare avbrott på universitetets It-tjänster och system.