Planerat underhåll av Lnu.se och ImageVault (bildbank integrerad med Lnu.se) tisdagen den 21 februari kl 08:00-09:00

Tisdagen den 21 februari kl. 08:00-09:00 genomförs uppgradering av ImageVault.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.