Planerat underhåll av underliggande IT-infrastruktur pågår mellan den 1/2 - 8/2

Mellan perioden 1/2 - 8/2 kommer planerat underhåll att utföras på en del av IT-infrastrukturen.

Detta kan innebära att vissa driftstörningar kan förekomma i ett antal system, bland annat i MyMoodle och på lnu.se.