[Åtgärdad] Driftstörning för flertalet av våra tjänster

För närvarande har vi en större driftstörning i tjänsten som hanterar inlogg till flertalet av våra IT-tjänster.

Felsökning pågår.