[Åtgärdad] Akut underhåll av inloggningstjänsten den 23 december kl 10:30-11:30

Arbetet ska inte medföra några avbrott på inloggningstjänsten under tiden som arbetet pågår.