Planerat underhåll av den gula inloggningssidan den 8/1 kl. 9:00 - 10:00

Fredagen den 8/1 kommer planerat underhåll ske av den gula inloggningssidan på lnu.se (Shibbolethen). 

Kortare driftstörningar på inloggningstjänsten kan förekomma under tiden då underhållet sker. 

/ It-avdelningen