Planerat underhåll av inloggningstjänsten onsdag 6 april mellan kl. 10 - 12

Onsdag den 6 april mellan kl.10 - 12 kommer inloggningstjänsten att uppdateras för att få stöd för multifaktorinloggning. Arbetet ska inte medföra några avbrott på inloggningstjänsten under tiden som arbetet pågår.