[Åtgärdad] Planerat underhåll av inloggningstjänsten den 3 januari kl 10-11

Arbetet ska inte medföra några avbrott på inloggningstjänsten under tiden som arbetet pågår.