Planerat underhåll av LnuPlay (video- och mediastöd) tisdagen den 15 augusti kl 20:00-20:30

Tisdagen 15 augusti kl. 20:00 – 20:30 kommer NORDU.net att genomföra underhåll av Kaltura-tjänsten (LnuPlay).

Under tiden arbetet pågår kan mindre störningar i form av längre åtkomsttider förekomma.