Byte av klientskydd på personaldatorer med start den 11/5

Linnéuniversitetet har upphandlat Bitdefender GravityZone som tredjeparts klientskydd för att komplettera grundskyddet från Microsoft och Apple på universitetets datorer. Detta innebär att nuvarande klientskydd Trend Micro Officescan/Apex One for Mac inte kommer att fungera efter 1 juni 2020.

Bytet kommer att ske med automatik och de flesta användare kommer inte att behöva göra något.  Under tiden för installationen kan det förekomma meddelanden om att klientskyddet är avstängd eller saknas. Installationen tar ca 30 minuter och kräver ingen omstart av datorn eller åtgärd från användaren.

På Windowsdatorer kan följande meddelande visas efter installationen: "Web Access Control module has been disabled. Detta är ett medvetet val från IT och kommer inte att påverka din åtkomst till Internet.

/It-avdelningen