Planerad driftstörning på kontouthämtning torsdag den 19 nov kl. 07:30-13:00

Uppdaterar vi systemet för kontouthämtning. Det innebär att det inte går att hämta ut några kontouppgifter via https://accountcheckout.lnu.se/ under denna tid.