Planerad driftstörning på kontouthämtning onsdag den 16 januari kl. 08:30 - 09.00

Uppdaterar vi systemet för kontouthämtning. Det innebär att det inte går att hämta ut några kontouppgifter via https://account.lnu.se/ under denna tid.