Planerad driftstörning på konto.lnu.se torsdagen den 19/10 kl. 08:00 - 09:00

Vi planerar att uppdatera systemet för kontoadministration torsdagen den 19/10 kl. 08:00 - 09:00. Det innebär att det inte går att hämta ut några kontouppgifter via https://account.lnu.se/ under denna tid.