Planerad driftstörning på konto.lnu.se tisdagen den 6/2 kl. 9:00 - 11:00

Underhållsarbete på systemet som hanterar kontoadministrationen kommer att genomföras på tisdagen den 6/2 mellan kl. 9:00-11:00. Under tiden innebär det att det inte går att hämta ut några kontouppgifter via https://konto.lnu.se/.