Planerad driftstörning på Kontoportalen (konto.lnu.se) onsdagen 14/12 kl. 18:00 - 19:30

Vi planerar att genomföra underhåll på system som påverkar Kontoportalen. Det innebär att konto.lnu.se är otillgänglig under tiden då underhållet pågår.